Thể thao biển An Bàng


KHU DU LỊCH SINH THÁI THỂ THAO BIỂN HỘI AN - TRÍ VIỆT


Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An có quy mô 91.000 m2 tọa lạc tại Biển An Bàng, Hội An.Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An

Địa điểm: Thôn An Bàng, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Vietnam


khu thể thao biển An Bàng Hội An