Thể thao bãi biển

Bên cạnh các môn thể thao biển Đà Nẵng, các môn thể thao trên bãi biển cũng phát triển rất mạnh, bãi biển Đà Nẵng cũng đã từng tổ chức Đại Hội Thể Thao Bãi Biển Châu Á lần thứ 5 vào năm 2016